Tabulex

                                      

I Esbjerg Kommune anvendes Tabulex som er et digitalt kommunikationssystem. Via Tabulex skal forældrene skrive ændringer på barnets stamkort, give tilladelser osv. Derudover skal forældrene selv trykke deres barn ind og ud via en skærm i daginstitutionen. Ligeledes er det muligt at sende besked til institutionen omkring fridage og sygdom.
Systemmet er desuden personalets værktøj til at skabe overblik over, hvilke børn der er i institutionen.

Det er meget vigtigt, at informationerne på barnets stamkort er korrekte og up to date, da det er dem personalet bruger, hvis de skal have fat i forældrene.

Ligeledes er det vigitgt forældrene aktivt tager stilling og giver tilladelse til fx. kørsel i bussen, offentliggørelse af billeder osv. Dette gøres under fanen "Tilladelser".

Endvidere skal forældre selv tilmelde barnet i udvalgte uger - i forbindelse med ferie. Hvis barnet ikke er tilmeldt en ferieperiode forventes det, at barnet ikke møder i institutionen. Det er ligeledes meget vigtigt, at der bliver meldt korrekt til i ferie uger. Vi oplever desværre ofte, at børn er tilmeldt, men ikke kommer. Det gør det vanskeligt, at bruge personale-ressourcerne optimalt.

Forældrene skal bruge Tabulex, da det som beskrevet ovenfor, er her personalet henter diverse oplysninger omkring barnet og har den skriftlige kommunikation med hjemmet.

KLIK her og læs skrivelsen fra Områdebestyrelsen.

Tabulex må helst ikke erstatte den daglige kontakt mellem hjemmet og institutionen i Børnehus Syd, derfor er det stadig vigtigt vi får sagt "goddag" og "Farvel" til hinanden. Vi har en forhåbning om, at forældrene har interesse i at læse de informationer, der kommer via Tabulex, da det også kan drejer sig om informationer omhandlende den kommende dag eller dit barns oplevelser .

Guide til Tabulex - KLIK